Caries

Sharing is caring

Caries kaldes populært også huller i tænderne. Det er en irreversibel sygdom i kalkholdigt væv i tænderne, der er karakteriseret ved demineralisering af den uorganiske del og destruktion af den organiske del af tanden. Det er det der fører til et hul i tanden.

Caries inddeles i forskellige former:

 • Okklusalcaries, hvor hullet sidder i tyggefladen
 • Approximalcaries, hvor hullet sidder i områderne der sidder mellem tænderne.
 • Cervicalcaries, hvor hullet sidder ved tandhalsen

Ætiologi

Flere studier har vist at tilstedeværelsen af kulhydrater, der kan fermenteres let af mikroorganismer i mundhulen, fører til øget incidens af caries. Den mængde kulhydrater der er bundet til proteiner i spyt er ikke tilgængelige for mikroorganismerne. Kulhydrater i mad der er hårdt og sprødt fører ikke så hyppig til caries som kulhydrater i mad der klistrende og bliver siddende længe på tænderne. Hvis der er mere proteiner, fedt eller salt i maden, nedsættes madens evne til at blive siddende på tænderne. Polysakkarider forbrændes ikke så let af mikroorganismerne som monosakkarider.

Enzymatisk nedbrydning af kulhydrater giver øget syre i spyttet. Det er mikroorganismerne der omdanner kulhydrater til syre. Som regel er det mælkesyre og til en vis grad smørsyre er de syrer der dannes. Syre i sig selv er ikke noget der giver caries. Det skal befinde sig på tænderne og forblive der. Det er plak der fanger syren og holder den på tænderne.

Følgende mikroorganismer ser ud til at være involveret i enten initieringen eller progressionen af caries:

 • Lactobacillus acidophilus
 • Streptococcus mutans
 • Streptococcus salivarius
 • Streptococcus sanguis
 • Streptococcus mitior
 • Streptococcus millieri
 • Peptostreptococcus intermedius
 • Actinomyces naeslundii
 • Actinomyces viscosus

Selvom mange kulhydrater i kosten formentlig er en faktor til udviklingen af caries, er det bestemt ikke entydigt. F.eks. har Indere en relativ kulhydratholdig kost, men stadig en relativ lav incidens af caries.

Fluor i drikkevand eller tandpasta beskytter mod caries.


Sidst opdateret 18. juni 2017