Calciumhomeostase

Sharing is caring

Calciumhomeostasen er calciumbalancen i kroppen. Kaldes også for calcium-fosfat homeostase.

S-calcium er stramt reguleret i blodet. Det har nemlig store konsekvenser, hvis calcium ikke er reguleret på plads (hypercalciæmi og hypocalciæmi). Det er hormonerne PTH og vitamin D (hvis man kan kalde vitamin D et hormon), som regulerer dette. Det gør de via optagelsen i tarmene, via frigivelse fra knoglerne og via udskillelse i nyrerne. Huden er vigtig for produktionen af vitamin D. Leveren og nyrerne er også vigtig fordi den indgår i syntesen af vitamin D.

Vitamin D

I huden kan 7-dehydro-cholesterol omdannes til Vitamin D3 (cholecalciferol) ved UVB lys. Alternativt kan vitamin D2 (ergocalciferol) optages fra vegatabilske produkter eller vitamin D3 (cholecalciferol) fra animalske produkter i tarmene. I leveren omdannes dette til 25-hydroxy-cholecalciferol. Herefter omdannes det i nyrerne til 1,25-dihydroxy-cholecalciferol der er den aktive form af vitamin D.

Omdannelsen fra vitamin D2/D3 til 25-hydroxy-cholecalciferol er en ikke-reguleret proces, mens omdannelsen videre til 1,25-dihydroxy-cholecalciferol er en reguleret proces. 1-hydroxylase i nyrerne stimuleres nemlig af PTH, lavt calcium og lavt phosphat.

Nettoeffekten af aktiv vitamin D er at øge calcium i blodet og dermed øge tilbuddet af kalk til knoglerne. Der er receptorer i knoglerne der sikrer mineralisering, når der er rigeligt vitamin D. Hvis man i en behandling af vitamin D mangel giver vitamin D, kan dette føre til tilstanden hungry bone hvor der kommer alt for meget kalk ind i knoglerne. Derfor er det vigtigt kun at give vitamin D sammen med kalk.

Nettoeffekten af aktivt vitamin D er altså at holde S-calcium og S-phosphat højt.

Hvis man har vitamin D mangel, øges PTH i blodet (sekundær hyperparathyroidisme) for at kompensere for dette og S-calcium kan derfor holdes højt. Ligeledes vil PTH også forstærke dannelsen af aktiv vitamin D, hvilket også vil holde S-calcium oppe. Man kan derfor ikke udelukke vitamin D mangel udfra normalt S-calcium. Man kan heller ikke måle niveauet af aktiv vitamin D, da netop den forøgede PTH vil kompensere for dette. Selvom S-calcium her er normalt, vil den forhøjede PTH føre til demineralisering af knoglerne, så der altså sker en afkalkning af knoglerne.

Hvis man vil påvise vitamin D mangel, skal man altså hverken måle 1,25-dihydroxy-cholecalciferol eller S-calcium – men derimod S-25-hydroxy-cholecalciferol.

PTH

Nettoeffekten af PTH er at sikre at S-calcium er højt nok. PTH sikrer også 1-hydroxyleringen i nyrerne, hvilket medfører mere aktiv vitamin D, hvilket igen holder S-calcium højt.

PTH betyder også noget for phosphatbalancen i kroppen. PTH hæmmer nemlig phosphat resorptionen i nyrerne. Derfor kan forhøjet PTH føre til lavt S-phosphat.

Nettoeffekten af PTH er altså at holde S-calcium højt og S-phosphat lavt.


Sidst opdateret 15. november 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.