Bronkiolitis

Sharing is caring

Usikker afgrænsning ift astmatisk bronkitis og glidende overgang til/samtidig optræden af (viral) pneumoni. Forbeholdes vanligvis børn op til 12(-24) måneders­­alder med mere udprægede symptomer.

Der ses hoste, oftest tegn på samtidig øvre luftvejsinfektion og hyppigt feber, hvor hosten i løbet af nogle dage bliver produktiv og varierende grader af hvæsen og expiratorisk besvær. Foruden førnævnte ses nedsat spiseevne, ofte opkast­ninger og evt. apnø. Rtg thorax: Hyperinflation, air trapping, ofte varierende grader af subsegmentære, evt lobære atelektaser.


Sidst opdateret 20. juni 2017