Botulinumtoksin

Sharing is caring

Et toksin dannet af clostridium botulinum som nedbryder nogle af proteinerne der er vigtige for forankringen af vesikler til den præsynaptiske membran. Disse toksiner, er proteiner der binder til synaptotagmin eller et andet protein der er eksponeret på ydersiden af membranen. Toksinet følger derfor synaptotagmin med i nye vesikler som dannes ved endocytose. Det indeholder så proteaser der nedbryder proteiner der indgår i fæstne og klargøring af vesikler.

Botulinumtoksin nedbryder i nogle tilfælde synaptobrevin – i andre tilfælde syntaksin eller SNAP-25. Resultatet er lammelser på grund af manglende neurotransmitter-frisætning. Botulinumtoksin udøver sin virkning på synapser på tværstribede muskelceller.

1 gram botulinumtoksin er nok til at slå 10 millioner mennesker ihjel – 600 gram kan slå hele menneskeheden ihjel


Sidst opdateret 19. juni 2017