Borrelia recurrentis

Sharing is caring

Borrelia recurrentis (B. recurrentis) er bevægelige Gram-negative spiralformede bakterier med flageller. B. recurrentis overføres fra menneske til menneske med Pediculus humanus som vektor. Peditulus humanus er samlebetegnelse for hoved- og kropslus. Mennesket er her reservoir.

Sygdom

B. recurrentis er årsag til epidemisk tilbagefaldsfeber, febris recurrens. Sygdommen starter efter en inkubationstid på ca. 1 uge med pludselig opstået feber, der varer i ca. 1 uge. Herefter er man feberfri i et par dage og får så atter en feberperiode, dog af kortere varighed. Dette kan gentage sig flere gange, hvorefter man bliver rask. Årsagen til dette sygdomsbillede er bakteriens evne til at mutere. Ved første feberperiode dannes der antistoffer, der neutraliserer bakterierne, og feberen forsvinder. Der er dog blevet selekteret enkelte muterede stammer fra, som antistofferne ikke kan neutralisere, og de giver nu anledning til anden feberperiode. Herefter kan cyklus gentage sig.

Diagnose

B. recurrentis kan dyrkes ved inokulation i kyllingefostre. Desuden kan bakterien påvises i blodet efter Giemsa-farvning.

Behandling & Profylakse

Behandling af B. recurrentis er tetracyclin. Profylakse er almindelige hygiejniske forholdsregler og udryddelse af eventuelle lus.


Sidst opdateret 2. juni 2017