Blodprøver

Sharing is caring

Ved blodprøver kan man overvåge en lang række markører og faktorer der kan hjælpe med diagnosticering af en sygdom. Nedenunder ses nogle af de hyppigste blodprøver:

Referenceværdier

Her er en liste med referenceværdier for hyppige blodprøver. Se i øvrigt også nogle af de Immunologiske markører.

Parameter Normalværdi
Hb-koncentration (mmol/l) mænd 8 – 11
Hb-koncentration (mmol/l) kvinder 7 – 10
Hæmatokrit, Ery vol frakt, mænd 0,38-0,48
Hæmatokrit, Ery vol frakt, kvinder 0,35-0,45
Leukocyttal (mia/l) 3 – 10
Neutrofilocytter (mia/l) 2 – 7
Trombycyttal (mia/l) 120 – 400
Erythrocyt MCV (fl) 80-100
Retikulocytter (mia/l) 35-100
LDH (U/l) 105-205
Bilirubin (umol/l) <20
ALAT (U/l) 15-60
Basisk phosphatase (U/l) 35-105
Albumin (g/l) 37-48
Koagulationsfaktor (II+ VII + X) (enh/l) 0,8-1,2
APTT (faktor I+II+V+VIII-XII) (sek) 27-40
Haptoglobin (g/l) 0,47-2,05
Kreatinin (umol/l) 60-130
Urat (mmol/l) <0,45
Ferritin (ug/l) 20-200
Cobalamin (pmol/l) 140-549
Ery-folat (nmol/l) >300
Calcium-ion (mmol/l) 1,19-1,29
CRP (mg/l) <10
M-komponent negativ
Immunglobulin A (g/l) 0,7-4,3
Immunglobulin G (g/l) 6,1-14,9
Immunglobulin M (g/l) 0,39-2,08
Sænkningsreaktion (SR) mm/time <20
CD4-tal (mio/l) >500
pCO₂ (kPa) 4,3 – 5,7
pO₂ (kPa) 9,6 – 13,7
p-laktat (mmol/l) 0,5 – 2,1

Sidst opdateret 18. juni 2017