Biologiske lægemidler

Sharing is caring

Biologiske lægemidler er baseret på naturligt fremkommende stoffer fra mennesker, dyr eller planter. Fordelen ved de biologiske lægemidler er blandt andet, at de i højere grad end traditionelle lægemidler kan målrettes sygdomsceller og derved have større effekt og minimere bivirkninger. Ulemperne er, at de er meget komplicerede at udvikle og meget dyrere at producere.

Eksempler på biologiske lægemidler

Antistoffer mod TNF-alfa

  • Remicade – Infliximab
  • Humira – Adalimumab
  • Simponi
  • Cimzia

TNF-alfa

  • Enbrel – etanercept

Andre biologiske lægemidler

  • MabThera – rituximab – Anti-CD20
  • Orencia – abatacept
  • RoActemra – tocilizumab
  • Kineret – anakinra

Biologiske lægemidler under særlig overvågning

Lægemiddelstyrelsen har offentliggjort en liste med biologiske lægemidler under særlig overvågning, hvor der stilles særlige krav til indberetning af bivirkninger. [http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/biologiske-og-biosimilaere-laegemidler/indberetning-af-formodede-bivirkninger-ved-biologiske-laegemidler Listen] opdateret løbende af lægemiddelstyrelsen.

Journalføring

Hvis det biologiske lægemiddel fremgår af en liste[1][http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/biologiske-og-biosimilaere-laegemidler/indberetning-af-formodede-bivirkninger-ved-biologiske-laegemidler Indberetning af formodede bivirkninger ved … Continue reading fra Lægemiddelstyrelsen, skal der påføres navn og batchnummer ved ordinationen af lægemidlet, så man kan videreføre det ved indberetning af bivirkninger[2][https://stps.dk/da/nyheder/2016/skaerpede-regler-for-journalfoering-af-behandling-med-biologiske-laegemidler Skærpede regler for journalføring af behandling med biologiske lægemidler][3][http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/biologiske-og-biosimilaere-laegemidler/indberetning-af-formodede-bivirkninger-ved-biologiske-laegemidler Indberetning af formodede bivirkninger ved … Continue reading.

References

References
1, 3 [http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/biologiske-og-biosimilaere-laegemidler/indberetning-af-formodede-bivirkninger-ved-biologiske-laegemidler Indberetning af formodede bivirkninger ved biologiske lægemidler]
2 [https://stps.dk/da/nyheder/2016/skaerpede-regler-for-journalfoering-af-behandling-med-biologiske-laegemidler Skærpede regler for journalføring af behandling med biologiske lægemidler]

Sidst opdateret 16. november 2016