Biocider

Biocider er en samlet betegnelse for kemiske stoffer, der er beregnet til at bekæmpe skadedyr, alger, bakterier, træødelæggende svampe m.m. Det er Miljøstyrelsen, der varetager godkendelsesordningen for biocider efter reglerne i kemikalieloven.


Sidst opdateret 12. juli 2016