Biocider

Sharing is caring

Biocider er en samlet betegnelse for kemiske stoffer, der er beregnet til at bekæmpe skadedyr, alger, bakterier, træødelæggende svampe m.m. Det er Miljøstyrelsen, der varetager godkendelsesordningen for biocider efter reglerne i kemikalieloven.


Sidst opdateret 12. juli 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.