Bias

Sharing is caring

Bias er et statistisk udtryk for den systematiske fejl (skævhed), der kan opstå ved estimation i en statistisk model.

Eksempler

  • Informationsbias hvor fejl i informationen der gives til deltagere resulterer i forkerte resultater.
  • Selektionsbias er det at nogle individer har lettere ved at blive udvalgt til et forsøg end andre.
  • Detektionsbias er f.eks. det faktum at læger lettere genkender diabetes hos fede mennesker.
  • Finansieringsbias hvor bestemte resultater, data eller procedurer anvendes som støtter en finansiel kilde til studiet.
  • Analytisk bias hvor en bestemt evalueringsform resulterer i bias.
  • Udelukkelsesbias hvor en bestemt gruppe systematisk udelukkes fra studiet.
  • Nedslidelsesbias hvor nogle deltagere forsvinder fra studiet og dermed manglende mulighed for opfølgning.
  • Recall bias hvor deltagere ikke kan huske, f.eks. hvor mange cigaretter de røg for en uge siden.
  • Observatør bias hvor forskeren påvirker resultatet ved en bestemt form for registrering.

Sidst opdateret 16. november 2016