BAC-test

Sharing is caring

BAC-test er en forkortelse for Blodtypekontrol Antistofscreentest Computerkontrol Test. Det er en konfirmation af patientens AB0 blodtype, og på samme blodprøve undersøges for irregulære erytrocytantistoffer.


Sidst opdateret 9. november 2016