B-Leukocyttyper (Differentialtælling)

Sharing is caring

Maskinel, eventuelt manuel beskrivelse af fordelingen af leukocytter på neutrofile, lymfocytter, monocytter, eosinofile, basofile og eventuelt andre celler.

Indikationer: udredning og monitorering af infektioner, leukæmier og tilstande med knoglemarvhæmning.


Sidst opdateret 3. februar 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.