AV-knuden

Sharing is caring

AV-knuden eller atrioventrikulærknuden er betegnelsen for den del af hjertets impulsledningssystem der ligger på overgangen mellem atrierne og ventriklerne i hjertet. Det er en lille ansamling af pacemakerceller der sidder mellem de 4 kamre i hjertet, dvs. grænsen mellem atrierne og ventriklerne. Under normale omstændigheder skal den elektriske impuls gennem AV-knuden og bliver her forsinket, så det sikres at hele atrierne er depolariseret før depolariseringen af ventriklerne kan begynde.


Sidst opdateret 9. november 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.