Atom

Et atom er den mindste kemisk delelige enhed der findes. Et atom er opbygget af elementarpartikler, der hedder protoner, neutroner og elektroner. De forskellige atomer inddeles i grundstoffer, således at atomer der har det samme atomtal, dvs. antal protoner, tilhører samme grundstof.


Sidst opdateret 11. juli 2016