Antiport

Antiport er en transportform, hvor der transporteres 2 eller flere stoffer i modsat retning af hinanden. Modsatte af symport.


Sidst opdateret 10. juli 2016