Antigen specifikke receptorer

Sharing is caring

Antigenspecifikke receptor på T-lymfocytter (TCR) og tilsvarende den antigenspecifikke receptor på B-lymfocytter (BCR). Nævnes kan også MHC I og MHC II som i deres bindingskløfte kan interagere med korte peptidsekvenser hvorefter dette kompleks – hvis peptidet er et ikke-selv peptid – kan genkendes af en TCR med specificitet for det pågældende kompleks. Man taler her om T-celle receptor komplekset som består af TCR, CD4 eller CD8 og CD3 og ζ og om B-celle receptor komplekset som består af BCR, Igα og Igβ.


Sidst opdateret 17. juni 2017