Antagonist

Antagonist kan hentyde til:

  • Et stof, f.eks. et lægemiddel, der virker modsat eller hæmmer et andet stofs virkning
  • En muskel der virker modsat af en given muskel.

Antagonist er det modsatte af agonist.


Sidst opdateret 10. juli 2016