Andengradsligning

Sharing is caring

En andengradsligning er en matematisk ligning hvor den ubekendte er kvadreret. Dvs. den generelle formel for en andengradsligning er:

ax2+bx+c = 0

Der findes 2 reelle løsninger hvis diskriminanten d = b2-4ac > 0, én reel løsning hvis d = 0 og ingen reelle løsninger hvis d < 0. Der findes altid 2 komplekse løsninger til en andengradsligning. Løsningerne findes ved formlen:

Løsningsformel for andengradsligning


Sidst opdateret 15. januar 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.