Analytisk variation

Sharing is caring

Præ-analytisk variation og analytisk variation skyldes forhold i forbindelse med det at tage en blodprøve, at håndtere den og at foretage analysen.

Prøvetagningssituationen har eksempelvis indflydelse på resultatet. Stase påvirker koncentrationen af visse komponenter, og lejring af patienten før og under blodprøvetagning kan også have betydning for koncentrationen af store molekyler og formede elementer i blodet. Eksempelvis er resultater fra målinger af de fleste af blodets proteiner, af proteinbundne komponenter og af cellulære komponenter hos sengeliggende patienter 5 – 10 % lavere end hos oppegående.

Kendskab til variationer på måleresultaterne på forskellige niveauer, kan opnås ved at måle mange gange enten på mange patienter, eller mange gange på den samme patient på forskellige tidspunkter, eller eventuelt ved at måle mange gange på den samme prøve.

Variationen på måleresultater kan udtrykkes ved variationskoefficienten (CV), som er standard-deviationen divideret med middeltallet, udtrykt i %.


Sidst opdateret 25. maj 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.