Anaerobe forhold

Sharing is caring

Betegnelse for iltfattige forhold. Foregår f.eks. i musklerne under hård muskelarbejde. Se også Aerobe forhold.


Sidst opdateret 4. juni 2017