Allodyni

Sharing is caring

En tilstand hvor smerte fremkaldes af stimuli som normalt ikke gør det (som f.eks. ved let berøring). Ses f.eks. ved inflammation af huden, hvor smerte føles ved selv mild berøring.


Sidst opdateret 25. november 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.