Allele gener

Allele gener er alternative former af et bestemt gen. Det er et genpar der er lokaliseret til samme lokus på to homologe kromosomer.


Sidst opdateret 10. juli 2016