Alkaloid

Sharing is caring

Alkaloider er organiske forbindelser indeholdende nitrogen (N). Alkaloider findes primært i planter og i mindre udstrækning i mikroorganismer og dyr. En eller flere nitrogenatomer er indeholdt i alkaloider, typisk som primære, sekundære eller tertiære aminer. Ordet alkaloid er afledt af alkali (basisk) og karakteristisk for de fleste alkaloider er at de har basiske egenskaber, idet N kan optage en proton.

N-atomerne i alkaloider kommer fra aminosyre precursorer, men kun få er involveret direkte i biosyntesen af alkaloider. De vigtigste prekursorer i biosyntesen af alkaloider er ornithin, lysin, nikotinsyre, tyrosine, tryptophan, anthranilsyre og histidin.

Betegnelsen pseudoalkaloider bruges ofte om alkaloider, hvor kun N inkorporeres på et sent tidspunkt i biosyntesen via transaminering, men hvor resten af molekylet stammer fra acetat/polyketid, shikimisyre og eller mevalonsyre/deoxyxylulose phosphat biosyntesen. Dette er modsat alkaloider, hvor aminosyrer indgår som en naturlig ”byggesten” i molekylet og ofte inkorporeres på et tidligt tidspunkt i biosyntesen.

Afledt af Ornithin

 • Pyrrolidin alkaloider
 • Tropan alkaloider
 • Pyrrolizidin alkaloider

400px-ornithinalkaloider

Afledt af Lysin

 • Piperidin alkaloider
 • Quinolizidin alkaloider
 • Indolizidin alkaloider

400px-lysinalkaloider

Afledt af Nikotinsyre

 • Pyridin alkaloider

400px-pyridinalkaloider

Afledt af Tyrosin

 • Phenylethylamin alkaloider
 • Tetrahydroisoquinolin alkaloider
 • Benzyltetrahydroisoquinolin alkaloider
 • Modificerede benzyltetrahydroisoquinolin alkaloider
 • Morphinan alkaloider
 • Aporphin alkaloider
 • Protoberberin alkaloider
 • Phenethylisoquinolin alkaloider
 • Terpenoid tetrahydroisoquinolin alkaloider
 • Amaryllidaceae alkaloider

400px-tyrosinalkaloider

Afledt af tryptophan

 • Indol alkaloider
 • Beta-carbolin alkaloider (Pyridoindol alkaloider
 • Terpenoid indol alkaloider
 • Quinolin alkaloider
 • Pyrroloindol alkaloider
 • Ergot alkaloider

400px-tryptofanalkaloider

Afledt af Anthranilsyre

 • Quinazolin alkaloider
 • Quinolin alkaloider
 • Acridin alkaloider

400px-anthranilsyrealkaloider

Afledt af histidin

 • Imadazol alkaloider

imidazolalkaloider

Afledt af phenylalanin

 • Ephedrin
 • Cathinon

phenylalaninalkaloider

Afledt af acetat

 • Coniin
 • Capsaicin

400px-acetatalkaloider

Terpenoid alkaloider

 • Valerian alkaloid
 • Atisin

400px-terpenoidalkaloid

Steroid alkaloider

Afledt af cholesterol.

400px-steroidalkaloid

Purin alkaloider

Beslægtet med purinbaserne adenin og guanin.

purinalkaloid


Sidst opdateret 23. december 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.