Akut subduralt hæmatom

Sharing is caring

Akut subduralt hæmatom (ASH) er et hæmatom der er opstået i det subdurale rum. ASH opstår ved moderate men oftest svære hovedtraumer og kan medføre akut indsættende bevidstløshed. Patienterne udvikler som regelforhøjet intrakranielt tryk, som kan kræve operativ aflastning.


Sidst opdateret 25. maj 2017