Afinitor

Sharing is caring

Afinitor er et cytostatikum.

Virkningsmekanisme

M-TOR-hæmmer.

Bivirkninger

Mest almindelige bivirkninger er infektioner, knoglemarvssuppression, hypertension, forhøjet blodsukker, cholesterol og triglycerider, PPE og træthed. Alvorlige men mere sjældne bivirkninger er non-infektiøs pneumonitis, hjertesvigt og anafylaktisk reaktion

Farmakokinetik

Cmax 1 time efter oral indtagelse. Bindes til plasmaproteiner (ca. 75%). Metaboliseres via CYP3A4 og PgP. Halveringstid ca. 30 timer. Udskilles hovedsageligt via fæces


Sidst opdateret 21. juni 2017