Affinitet

Affiniteten er betegnelsen for to stoffers tilbøjelighed til at reagere med hinanden. Affiniteten = -log(K_D), hvilket betyder at ved en lille dissociationskonstant fås en høj affinitet og omvendt. En høj affinitet betyder altså at liganden binder til receptoren ved en lav koncentration.


Sidst opdateret 10. juli 2016