Affektiv lidelse

Sharing is caring

Affektive lidelser omfatter en række tilstande, der er karakteriseret ved, at et menneskes stemningsleje afviger i en afgrænset periode fra det for personen normale. For de kroniske affektive tilstandes vedkommende falder stemningslejet langvarigt udenfor rammerne af de normale forskydninger af grundstemningen (= det “neutrale” stemningsleje).

Man skelner mellem forhøjet stemningsleje (mani) og sænket stemningsleje (depression). Hvis kun den ene tilstand er tilstede kaldes det for en unipolar affektiv lidelse – har man en tilstand der svinger mellem de to tilstande kaldes den for en bipolar affektiv lidelse.

Prognose

Personer med affektive lidelser har ofte en overdødelighed, bl.a. ved 1)Forty et al. B J Psych, 2014 :

 • Selvmord
 • Astma
 • Diabetes type 2
 • Forhøjet cholesterol
 • Epilepsi
 • Mavesår
 • Forhøjet blodtryk
 • Nyresygdom
 • Multipel schlerose
 • Ledgigt
 • Stofskiftesygdomme

Behandling

References   [ + ]

1. Forty et al. B J Psych, 2014

Sidst opdateret 21. september 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.