a. subclavia

Sharing is caring

Opstår forskelligt på de to sider, idet dextra afgår fra truncus brachiocephalica bag art. sternoclaviculares dextra, mens sinistra afgår fra arcus aorta bag manibrium sterni; sinistra får derfor også et thoracalt forløb langs den mediale flade af den venstre lunge; fra art. sternoclavicularis er forløbet i de to sider det samme; det cervicale forløb af a. subclavia inddeles i tre stykker liggende hhv. medialt, bagved og lateralt for m. scalenus anterior; arterien ender i a. axillaris.


Sidst opdateret 12. november 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.